Vår hyresgäst i Parken 6 är Salems kommun som driver Söderby Park, vilket är namnet på detta äldreboende. Hebas fastighet Parken 6 ligger på Söderby torg allé 20 i Salem. Fastigheten rymmer ett vård- och omsorgsboende om 54 lägenheter i tre våningsplan och drivs av Salems kommun. Byggnaden uppfördes 2015 och Heba tillträdde fastigheten våren 2019.

Läs mer om vård- och omsorgsboendet: www.salem.se

Hebas samhällsfastighet Parken i Salem