Uthyrningspolicy

När vi ska skriva kontrakt med en ny hyresgäst följer vi vår policy för uthyrning. Nedan ser du vad som gäller inför kontraktsskrivning.

 • För att bli godkänd som hyresgäst krävs någon form av stadigvarande inkomst, såsom inkomst av tjänst, egen näringsverksamhet, frilansuppdrag, pension, sjukpenning, sjukbidrag, studiemedel, bostadsbidrag eller A-kassa samt aktivitetsersättning som inkomst för ungdomar. Dock ej försörjningsstöd (kallades tidigare för socialbidrag).
 • Vi godkänner även bostadstillägg som inkomst för ålderspensionärer.
 • Heba tillämpar en inkomstregel som innebär att din totala årsinkomst brutto ska uppgå till lägst tre gånger årshyran.
 • Inkomstkrav för ålderspensionärer är tre gånger årshyran brutto och sökande till ungdomsbostäder är två gånger årshyran brutto.
 • Huvudköande ska i första hand uppfylla inkomstkravet själv.
 • Vi tar kreditupplysning på alla sökande.
 • Vi accepterar inga betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder.
 • Vi kommer att ta boendereferenser, det får inte förekomma anmärkningar vad gäller skötsamhet eller hyresinbetalningar.
 • Du, eller medsökande, ska ha varit på visningen av lägenheten.
 • Har du en bostad idag ska du kunna visa att hyreskontraktet är uppsagt alternativt visa försäljningsdokument för villa eller bostadsrätt, innan nytt kontrakt tecknas med oss.
 • Familjens storlek ska vara rimlig i förhållande till lägenhetens storlek.
 • Du ska ha fyllt 18 år för att få teckna eget avtal.
 • Du ska ha hemförsäkring.
 • För våra ungdomsbostäder kan föräldraborgen godkännas om du som söker bostad hos oss uppnår minst 50 procent av inkomstkraven. Borgensman ska ha en stark ekonomi för att kunna bära både sin och sökandes ekonomi. Viktigt att du söker bostad hos oss inte har betalningsanmärkningar.
 • För att ställa dig i kö för Hebas nyproduktion och ungdomsbostäder ska du ha fyllt 18 år.