I vår fastighet Vinfatet 6 finns Widaby vård- och omsorgsboende, som drivs av Frösunda Omsorg. Fastigheten ligger på på Vassvägen 9 i Sollentuna och består av 54 lägenheter i två våningsplan och omfattar totalt 4 010 kvadratmeter. Byggnaden, som är miljöcertifierad bygges 2016 som är året då Heba förvärvade fastigheten.

Gården är formad för vård och omsorg. Här finns uteplatser, gångstråk, planteringar och möjlighet till egna odlingar. Här finns även en vinterträdgård.

Läs mer om vård- och omsorgsboendet: frosunda.se

Hebas samhällsfastighet Vinfatet Sollentuna