I Stora Sköndal i södra Stockholm börjar en ny stadsdel växa fram. I den nya stadsdelen skapar Heba tillsammans med Åke Sundvall cirka 600 Svanenmärkta bostäder, 340 bostadsrätter och 260 hyresrätter. Våra kvarter är en del av den andra etappen i utvecklandet av Framtidens Stora Sköndal. Etappen innefattar totalt cirka 1 000 bostäder.

Stadsutvecklingsprojektet bygger på visionen En hållbar stadsdel med plats för alla, med fokus på social och miljömässig hållbarhet. Det ligger väl i linje med Hebas vision om att vara bäst i Sverige på att skapa trygga och attraktiva bostäder och livsmiljöer.

Om stadsdelen Stora Sköndal

Stora Sköndal ligger naturskönt beläget vid Drevviken i södra Stockholm. Stadsdelen är under utveckling. På det 75 hektar stora området ska 4 500 nya bostäder och 1 500 nya arbetsplatser skapas. All nybebyggelse görs i samklang med de kulturhistoriska byggnader som redan i dag ligger på platsen, med omtanke om och i samspel med områdets stora grönytor, hundraåriga ekar och vackra parker. Stadsdelen utvecklas etappvis och kommer, när den är helt utbyggd runt 2035, att vara hem för över 10 000 människor.

Miljömässig och social hållbarhet

Stadsutvecklingen i Stora Sköndal är banbrytande i sin höga ambition om miljömässig och social hållbarhet. Här ska människor i olika åldrar, med olika bakgrund och olika erfarenheter kunna hitta gemenskap, delaktighet och trygghet. Alla som flyttar in ges förutsättningar för ett rikt socialt liv, då stora satsningar görs på gemensamhetslokaler, takterrasser, parker, idrottshall och service − allt för att möjliggöra möten och aktiviteter grannar emellan. Genom smart teknik, delningstjänster och mobilitetslösningar blir det lätt för alla i stadsdelen att leva klimatsmart.

Variation i upplåtelseformer

Inom stadsdelen kommer det att uppföras lika många hyresrätter som äganderätter, i varierande storlekar. Här kommer även student-, senior- och trygghetsboende att finnas, samt olika alternativa boendeformer. Inom området ska tre grundskolor samt ett flertal nya förskolor att byggas, för att kunna ta emot alla barn och elever från Stora Sköndal.
Stiftelsen Stora Sköndal är ursprunglig markägare av hela Stora Sköndalsområde, och initiativtagare till utvecklingen. Genomförandet görs i stiftelsens anda av dotterbolaget Stora Sköndals Framtidsutveckling AB, i nära samarbete med Stockholms stad och utvalda byggaktörer med fokus på hållbarhet och långsiktighet.

Stiftelsen Stora Sköndals verksamheter för stöd, vård och omsorg kommer fortsatt att vara kvar på området, men även privata företag och andra aktörer kommer att bli en viktig del i områdets utveckling.

Mer information om stadsdelen Stora Sköndal finns på framtidensstoraskondal.se

Läs mer:

Nu startar samrådet för Stora Sköndal (pressmeddelande 16 september 2021)

Heba fastigheters nyproduktion i Stora Sköndal.