I Hebas fastighet på Liljefors torg 4 i Gränby, Uppsala, driver Förenade Care ett vård- och omsorgsboende. Fastigheten har en fin trädgård med frukträd och promenadstråk samt takterrass med utsikt över Uppsala.

Läs mer om vård- och omsorgsboendet: www.forenedecare.se

Hebas fastighet Gränby i Uppsala