Hantering av personuppgifter

Dataskydd och personuppgiftsbehandling

HEBA arbetar kontinuerligt med informationssäkerhet och dataskydd för att garantera en säker hantering av information och personuppgifter. HEBA Fastighets AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i bolaget. Personuppgifter behandlas med respekt för individens integritet och i enlighet med rådande lagstiftning kring personuppgiftsbehandling. Information om personuppgiftsbehandling uppdateras och publiceras kontinuerligt. Läs mer i HEBA:s integritetspolicy.

Ladda ned HEBA:s integritetspolicy (PDF)