Hebas fastighetstekniker
Hållbarhet Klimatsmart

2023-12-14

Energisnålt läge? Heba har kontroll på energin

Energianvändning är en angelägen fråga, då energi både har stor klimatpåverkan och generar kostnader. Hebas mål är att minska energianvändningen från dagens redan låga nivå, 85 kWh/kvm, till kWh/kvm 77 år 2028.

Energianvändning är en angelägen fråga, då energi både har stor klimatpåverkan och generar kostnader. Hebas mål är att minska energianvändningen från dagens redan låga nivå, 85 kWh/kvm, till kWh/kvm 77 år 2028. För att nå målet arbetar vi enträget med energieffektiviseringar och investerar i anläggningar för förnybar energi.

Hebas driftchef Björn Nielsen berättar mer om arbetet:

– Att ha en effektiv energianvändning i förvaltningen handlar om att mäta, följa upp och optimera i den dagliga driften. Våra fastigheter är uppkopplade så att vi i realtid mäter och styr energianvändningen. Vi ser med en gång om vi har en avvikelse någonstans och kan snabbt agera, utan att hyresgästen behöver påverkas, säger Björn.

Genom att vi mäter, följer upp och styr kan vi nyttja energin på bästa sätt och behöver bara köpa den energi som vi har behov av. Att få ett bra inomhusklimat till en låg energianvändning är en balansakt mellan uppvärmning och ventilation.

– Vi jobbar dagligen med att leta efter energitjuvar till exempel är överventilering en stor energitjuv. Om ett rum är disponerat för 20 personer men bara används av 4 personer, kan ventilationen anpassas därefter och energianvändningen bli så effektiv som möjligt. Det gäller att hitta precis rätt balans.

Vid renoveringar

När Heba renoverar är energibesparande åtgärder av stor vikt, därför prioriterar vi då att se över klimatskal som fönster och fasad, ventilation med återvinning samt uppvärmningssystem.
– Tack vare åtgärderna får vi ner energianvändningen med minst 30 procent i renoverade fastigheter. När vi installerar anläggningar för förnybar energi, som bergvärme och solceller, minskar vi ytterligare vår klimatpåverkan.

Vid nyproduktion

När Heba bygger nytt är målet att husens energiprestanda ska ligga 20 procent under rådande byggnormer (BBR). För att nå dit krävs ett bra klimatskal samt olika typer av energiåtervinning, till exempel återvinning av värme från avloppsvatten och från ventilation.

Visste du att:

All el som Heba köper in till bolagets fastigheter är ursprungsmärkt och förnybar.

Dela artikeln med en vän eller ditt nätverk

Relaterade artiklar