Heba installerar bergvärme för minskad energianvändning
Hållbarhet Klimatsmart

2022-08-22

Heba energieffektiviserar i Hökarängen

Heba energieffektiviserar fastigheten Kaffebalen i Hökarängen, som en del i Hebas strategi för att minska energianvändningen.

I veckan startade Heba ett projekt för att energieffektivisera fastigheten Kaffebalen i Hökarängen. Fastigheten rymmer 124 lägenheter och 26 lokaler. Arbetet är en del i Hebas strategi för att minska energianvändningen.

– Vi installerar ett geoenergisystem med bergvärme för uppvärmning och samtidigt justerar vi det befintliga värmesystemet så att temperaturen i lägenheterna blir jämnare. Vi räknar med att insatserna kommer minska energianvändningen i fastigheten med cirka 25 procent, säger Erik Johansson energichef på Heba.

Installationen och justeringen avlastar fjärrvärmesystemet som även fortsättningsvis kommer vara huvudsaklig energibärare.

Hebas energimål är att den graddagskorrigerade genomsnittliga energianvändningen ska vara 77 kWh/kvm uppvärmd yta (Atemp) år 2028, en minskning med omkring 18 procent (basår 2021). Vid halvårsskiftet 2022 var värdet 87 KWh/kvm uppvärmd yta.

Stöd av EU:s satsning för gröna och digitala omställningar

Projektet finansieras delvis via EU:s återhämtningsplan NextGenerationEU som stöder investeringar i den gröna och digitala omställningen. Syftet är att bidra till EU:s återuppbyggnad efter coronapandemin.

Projektet startade i augusti 2022 och beräknas pågå i cirka två år.

Dela artikeln med en vän eller ditt nätverk

Relaterade artiklar