Sanna Manitski
Hållbarhet Klimatsmart

2023-10-20

Klimatanpassade fastigheter är en del av väl planerad förvaltning

Extremväder som värmeböljor och skyfall blir allt vanligare. Och även om vi lyckas bromsa den globala uppvärmningen kommer vi att se effekter i ett förändrat klimat. Då behöver byggnader och infrastruktur hålla för större påfrestningar än tidigare. Därför arbetar Heba systematiskt med att klimatanpassa alla våra fastigheter som en del av väl planerad förvaltning. Hebas hållbarhetschef Sanna Göthlin berättar om arbetet med klimatanpassning inom vårt fastighetsbestånd.

Varför arbetar Heba med klimatanpassningar?

– Vi ser det som väl planerad förvaltning att ge våra hus och gårdar rätt förutsättningar att hantera effekterna av ett förändrat klimat. För även om vi lyckas bromsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius kommer klimatet att förändras.

Hur går arbetet till?

– Heba klimatriskinventerar alla fastigheter minst en gång per år. I inventeringen tittar vi på respektive fastighets förutsättningar att klara snö, kyla, vind, regn och värme. Inventeringen utförs av dem som kan fastigheten bäst – medarbetarna som jobbar i och kring respektive fastighet. Utifrån resultatet sätter vi sedan in rätt åtgärder efter de olika fastigheternas behov.

Vilka åtgärder kan det handla om?

– Det varierar. Men för att ta ett exempel måste vissa fastigheter prepareras för att ta hand om stora regnmängder med hjälp av regnbäddar på gården. Regnbäddarna avlastar dagvattensystemet och kan samtidigt bidra med ökad växtlighet och biodiversitet. Andra fastigheter, till exempel i innerstan, kan omges av asfalt och ha garage under marknivå. Där är det svårt att hitta lösningar som kan ta hand om stora regnmängder. Då handlar det i stället om att vara förberedd på stora regnmängder och minimera eventuella skador.

Vilken är den vanligaste åtgärden?

– Klimatanpassning handlar till stor del om att alltid ha väder i åtanke. Det kan handla om att rensa bort löv från brunnar för att undvika stopp, eller att informera hyresgäster om vikten av att skärma av solen innan det blivit för varmt dagar då värmebölja råder.

Vilka av Hebas fastigheter berörs av klimatanpassningarna?

– Alla fastigheter inkluderas i arbetet.

Finns det någon tidplan?

– Fastigheter med förhöjd risk prioriteras och kommer att åtgärdas de närmsta åren. Är det akut behöver en temporär lösning vara på plats snabbt. På lång sikt som 100 år och om klimatet fortsätter sin negativa utveckling, har vi betydligt fler problem med bland annat höjda havsnivåer. Det kräver en mer långsiktig och omfattande planering.

Sanna Manitski, hållbarhetschef på Heba

Dela artikeln med en vän eller ditt nätverk

Relaterade artiklar