Hebas fastighet Pennteckningen Gullmarsplan
Hållbarhet Klimatsmart Nya bostäder

2023-06-30

Kunskap och krav minskar klimatpåverkan vid byggen 

Vid Gullmarsplan har vi nu slutfört ett grönt pilotprojekt. Heba har tillsammans med Husab som entreprenör renoverat 40 bostäder för att testa nya metoder som ska minimera påverkan på klimatet.

Med projektet vill Heba och Husab med gemensam kraft uppmärksamma klimatbelastningen och hitta nya förbättrade lösningar och arbetssätt för framtiden. Med kunskap och mod att ställa krav vill bolagen inspirera fler till att vilja göra skillnad.

– Det handlar bland annat om att göra rätt materialval genom hela projektet. Bara genom att välja rätt material har vi minskat klimatpåverkan från byggvarorna med omkring 30 procent, säger Patrik Emanuelsson vd på Heba.

Utöver materialvalen har fokus legat på att återvinna material som rivs ut, effektivisera transporter, energieffektivisera och återbruka det som går.

– Projektet har tagit stort grepp kring plastavfallet från bygget. Hela 47 procent av plasten i projektet har återvunnits, jämfört med 2,5 procent (2020, Naturvårdsverket) i ett vanligt byggprojekt, säger Patrik Emanuelsson.

”Klimatpåverkan från köken är 60 procent lägre än traditionella kök”

Materialvalen görs enligt Byggvarubedömningens rekommendationer ihop med klimatdata för varje produkt. Det handlar om allt från val av färg till material i köken. Köken i projektet har 60 procent mindre klimatpåverkan än traditionella kök.

– Det har varit otroligt inspirerande att få arbeta tillsammans med Heba i detta projekt. Vi har fått utmana metod- och materialval för att minska CO2-utsläppen. Det går att tänka nytt om man vill. Genom att exempelvis arbeta med färdigkapade längder har vi minskat platsavfallet bara på avloppsstammarna med 4-5 kubik, säger Johan Sjölander vd Husab.

Fullt uthyrt!

Lägenheterna är uthyrda och i september börjar hyresgästerna flytta in i de trivsamma lägenheterna, renoverade med minimal klimatpåverkan. Dessutom är utsikten över Stockholm vidsträckt.

Exempel på kök med minimal klimatpåverkan i Pennteckningen.
Smakprov på utsikten från Pennteckningen.

Dela artikeln med en vän eller ditt nätverk

Relaterade artiklar