Hebas hållbara hyreskontrakt ska öka sorteringen.
Hållbarhet Klimatsmart

2023-05-15

Mindre plast i hushållssoporna ger fjärrvärme med lägre klimatpåverkan

Vi svenskar kan bli mycket bättre på att källsortera plastförpackningar. Det har vi på Heba och Stockholm Exergi tagit fasta på. Tillsammans genomför vi ett projekt som ska resultera i mindre plast i hushållsavfallet – och därmed ett lägre klimatavtryck från uppvärmningen av Hebas lägenheter.

I dag hamnar över hälften av alla plastförpackningar i hushållsavfallet i stället för att återvinnas. Det kan jämföras med att 94 procent av glasförpackningarna återvinns, enligt statistik från Naturvårdsverket.

På Heba har vi krokat arm med Stockholm Exergi för att minska andelen plast som går till förbränning.

– På Heba vill vi tillsammans med Stockholm Exergi reducera utsläppen av växthusgaser från fjärrvärmen. Då måste vi se till att våra hyresgäster sorterar ut plasten från hushållssoporna. Om en mindre mängd fossila material bränns blir klimatavtrycket från fjärrvärmen lägre, förklarar Sanna Manitski, hållbarhetschef på Heba.

Gemensam insats

Det är just plasten som förbränns vid produktion av fjärrvärme och el som är den största källan till utsläpp av koldioxid i Stockholm Exergis verksamhet.

– Tyvärr har vi liten möjlighet att påverka hur mycket plast som avfallet innehåller. För oss är det viktigt att lyfta fram möjligheten att vi tillsammans med våra kunder kan göra något konkret åt saken och minska andelen plast i avfallet. Det är precis vad samarbetet med Heba handlar om – att gemensamt göra en insats för klimatet, säger Sofi Erselius, miljöchef på Stockholm Exergi.

Satsning på miljörum och information

Men hur ska Heba få sina hyresgäster att slänga mindre plast i hushållssoporna?

– Vi kommer uppdatera våra miljörum så att det blir tydligare var olika material ska slängas. Vi ser över uppställningen av behållare och hur ofta de behöver tömmas. Men det viktigaste redskapet vi har är att dela information, i olika kanaler och vid flera tillfällen, säger Sanna Manitski.

Incitament för hyresgästerna

Som en del i 70-årsfirandet 2022 skänker Heba 70 000 kronor till Världsnaturfonden WWF och deras arbete för att skydda haven mot plastförorening. Under 2022 ger vi en krona extra per kilo plast som våra hyresgäster sorterar. Under 2021 sorterades 17,7 ton plast i Hebas fastigheter.

Stockholm Exergi bidrar genom att sortera bort plast från hushållssopor som inkommer till deras sorteringsanläggning. För varje kilo plast som Hebas hyresgäster sorterar, går Stockholm Exergi igenom tio kilo hushållssopor och plockar bort plast som hamnat där för att minska mängden plast som förbränns.

Hållbara hyreskontrakt

Nyligen har Heba även infört hållbara hyreskontrakt vid nyinflyttning, där källsortering är ett krav. Både satsningen tillsammans med Stockholm Exergi och de nya hyreskontrakten hjälper oss att minska vår indirekta klimatpåverkan. Det här är viktiga steg på vägen mot klimatneutralitet, konstaterar Sanna Manitski.

Om vår samarbetspartner Stockholm Exergi

Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag. Dygnet runt, året om, tryggar
bolaget den växande Stockholmsregionens tillgång till värme, kyla, el samt hantering
av avfall. Samtidigt bidrar de till att göra Stockholm till en attraktiv och mer
hållbar stad med potential att bli världens första klimatpositiva huvudstad.

Mer om Stockholm Exergi

Dela artikeln med en vän eller ditt nätverk

Relaterade artiklar